Universiteit Tilburg

Stichter Martinus Cobbenhagen

De universiteit werd in 1927 door Martinus Cobbenhagen opgericht als een rooms-katholieke handelscollege. In 1936 werd ze omgedoopt tot Katholieke Economische Hogeschool,
in 1963 – bij de oprichting van de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen – Katholieke Hogeschool Tilburg (KHT). Het centrale hoofdgebouw van de universiteit staat nu bekend als het Cobbenhagengebouw.

Pas halverwege de jaren tachtig mochten de faculteiten en hogescholen in Nederland zich universiteit noemen. In die tijd zouden de (vak)hogescholen ook de naam van de universiteit dragen volgens een wetswijziging. Om die reden werd de Katholieke Hogeschool Tilburg (KHT) in 1986 weer gedwongen haar naam te veranderen. Omdat Tilburg University zou leiden tot een ongewenste afkorting (KUT), werd het de Katholieke Universiteit Brabant (KUB).

De naamhistorie loopt als een rode draad door de geschiedenis van de universiteit en heeft al geleid tot hilariteit in de beleving van Tilburg University. Hierdoor werd de naam als een compromis gezien. In 2001 werd de naam opnieuw gewijzigd, in Tilburg University (UvT). De stadsnaam keerde terug; het bijvoeglijk naamwoord ‘katholiek’ was te vinden in de ondertitel geïnspireerd op de katholieke traditie. In 2010 heeft het College van Bestuur van de Universiteit opnieuw besloten om de internationale naam te gebruiken Tilburg University als de officiële naam met de ondertitel ‘Understanding Society’.

B&B-Tilburg-University-Montesque-Building-International-Law

Geschiedenis van Hoger Onderwijs

In de kiem van zijn ontstaan ligt de onderlinge rivaliteit tussen de grote Brabantse gemeenten van de zogenaamde “Brabantse Stedenrij”. Tilburg komt voort uit een geschiedenis als textielstad, Eindhoven als technologiestad met een rijke geschiedenis als vestigingsplaats van Philips. De geschiedenis van Eindhoven als industriestad en technologie speelde ook een rol bij de oprichting van een Technische Universiteit en Design Academy in Eindhoven. Tilburg ontwikkelde zich van een sterke representatie van fraters tot een katholieke onderwijsstad, die de basis legde voor het nog steeds grote aantal opleidingen in Tilburg. De derde stad in de rij van steden is Breda en Breda heeft een palet aan opleidingen met een eigen karakter gekregen. Het afgelopen jaar heeft veel integratie in het onderwijs plaatsgevonden door fusies van opleidingen. Toch profileert Tilburg zich sterk als studentenstad.

Naast de strijd om de naam heeft de universiteit een goede internationale score in zowel economie als internationaal recht en trekt veel internationale studenten naar Tilburg. Daarnaast heeft Tilburg University een mooie en opvallend groene campus en is de universiteitscampus sterk gegroeid. Daarnaast ligt de campus naast de Oude Warande Park, die een van de oudste bewaard gebleven ‘sterren bossen’ is.

B&B-Tilburg Tilburg University
B&B-Tilburg University-Central lane

Eerste universitaire bezetting in Nederland 1969

Op 28 april 1969 werd de toenmalige Katholieke Hogeschool bezet door studenten die veranderingen in het onderwijs en in het bestuur van de universiteit wilden. De bezetting duurde tot 6 mei en was de eerste in Nederland, enkele weken later gevolgd door de bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam. Hoewel het curatorium naar aanleiding daarvan besloot de universiteit te sluiten, kwam het academische leven in Tilburg niet helemaal tot stilstand: de promotie van J.L. Stassen (‘over democratie’) werd op 1 mei voortgezet, maar vond plaats in de Paleisraadszaal van de stad.

Al enkele maanden voor de bezetting hadden leden van het “Linkerfront” de naam “Karl Marx Universiteit” boven de ingang geplaatst. Ze wilden meer aandacht voor marxistische economie in het economisch onderwijs. Dergelijke acties stonden aan de wieg van ingrijpende veranderingen in het hoger onderwijs in Nederland, die onder meer leidden tot de Wet op de bestuurshervorming van de universiteit van 1971. In deze wet werd de studentenparticipatie stevig verankerd. Deze positie is overigens in de jaren negentig van de vorige eeuw weer verzwakt, toen een nieuwe wet (de ‘MUB’) de bevoegdheden van de studenten aanzienlijk verminderde.

Meer over deze geschiedenis lezen?

B&B-Tilburg, Forrest Oude Warande, University-campus

Bekijk meer over de universiteit, op de eigen website

Voor meer informatie kunt u zelf kijken, hier de uitgebreide website van Tilburg University.

Vanuit Bed and Breakfast Tilburg is de Universiteit van Tilburg zowel met het openbaar vervoer als met de fiets te bereiken via het speciale kruisende stadsfietspad direct naar de Univesity-campus.

B&B-Tilburg-University Campus map

In deze blogberichten vertellen we je over wat er zo bijzonder of opvallend is aan Tilburg. Van leuke weetjes tot noodzakelijke informatie voor de nieuwsgierige bezoeker. Lees gerust nog een ander blog-bericht.

B&B-Tilburg-University- centra water fountain

Vanuit ons is ongeveer 15 minuten fietsen naar de Campus van Tilburg University

B&B-Tilburg- bicycle road to Tilburg University