Draaiend Huis

Een Draaiend Huis...

Wie Tilburg binnenkomt vanuit het noorden, stuit op de Hasseltrotonde. Deze rotonde vormt één van de belangrijkste toegangspoorten tot de stad.

Niet zo gek dus dat de gemeente juist deze plek in de jaren 80 heeft aangewezen als locatie voor een grootschalig en ongewoon kunstwerk als Draaiend Huis van John Körmeling.

Draaiend Huis is een monumentale, humoristische en gedurfde entree voor Tilburg. Het levert associaties op met de kermis, het verkeer en het herstelt symbolisch de voor Tilburg zo kenmerkende lintbebouwing. Het huis, op ware grootte gebouwd als een doorzonwoning uit de jaren 60 en 70, is niet bewoonbaar en lijkt levensecht. John Körmeling wil met Draaiend Huis de wachtende automobilisten bij de rotonde een vervreemding van de werkelijkheid meegeven. Normaal is het de automobilist die zich voortbeweegt en de bebouwing staat stil. Het vervreemdende effect treedt pas na verloop van tijd op, het kunstwerk draait namelijk in 20 uur éénmaal rond.

B&B-Tilburg John Körmeling geeft uitleg bij Den Ophef

John Körmeling

De kunstenaar en architect kreeg in 1999 van de gemeente Tilburg opdracht om een kunstwerk voor de Hasseltrotonde te ontwerpen. Zijn eerste ontwerp voor Draaiende Huis werd afgekeurd omdat het verkeersonveilig zou zijn, zijn tweede ontwerp werd in 2003 goedgekeurd, maar leidde tot heftige discussies tussen voor- en tegenstanders. Deze discussies worden tot op de dag van vandaag gevoerd. John Körmeling ontving in Japan twee prestigieuze vormgevingsprijzen. Daarnaast ontwierp hij een entree voor Museum Boijmans van Beuningen (Rotterdam) en voor het museum Middelheim (Antwerpen) en een entreehuis voor het Van Abbemuseum in Eindhoven.

Draaiend Huis John Kormeling

Wereld Tentoonstelling

Voor de wereldtentoonstelling 2010 in Shanghai met als thema ‘Better City, Better Life’ heeft John Körmeling een complete straat ontworpen: Happy Street. Hierin heeft Körmeling zijn visie uitgewerkt op een ideale stad die op organische wijze ontstaat langs een handelsroute; een gebied waarin alle facetten van het leven naast elkaar aan bod komen. Happy Street is een straat in de vorm van het cijfer acht, het Chinese geluksgetal. Langs Happy Street staan achtentwintig huisjes in verschillende bouwstijlen die samen de Nederlandse architectuurtraditie vertegenwoordigen.

Op de lijst van 100 buiten kunstwerken

Het Draaiend Huis van John Körmeling is opgenomen in de lijst van honderd belangrijke kunstwerken in de openbare ruimte in Nederland. De lijst met sleutelwerken is samengesteld door BK-informatie, een vakblad voor  kunstenaars. Het Draaiend huis is volgens magazine BK Informatie een icoon voor de noordelijke entree van Tilburg. ‘Het huis legt een relatie tussen de verbroken lintbebouwing met de komst van deze rotonde in de jaren vijftig. Het huis verwijst ook naar Tilburg als kermisstad.’ Het is in 2008 op zijn plek gezet.