Disclaimer

Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd. Een bezoeker van de website BedandBreakfastTilburg.nl mag geen afbeeldingen, geschreven tekst of andere op de website BedandBreakfastTilburg.nl bewaarde informatie kopiëren, publiceren of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Bed and Breakfast Tilburg Gust van Dijk.

Wij besteden voortdurend zorg en aandacht aan de samenstelling van de website BedandBreakfastTilburg.nl. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie die op de website van BedandBreakfastTilburg.nl wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website BedandBreakfastTilburg.nl wordt regelmatig bijgewerkt. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Bed and Breakfast Tilburg kan niet garanderen dat de informatie op de website BedandBreakfastTilburg.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden. Dit zonder enige garantie of waarborg -met betrekking tot de deugdelijkheid en geschiktheid ervan- voor een bepaald doel of ander gebruik. Anders dan voor het doel waarvoor de informatie is bestemd.

 

 

Website BedandBreakfastTilburg.nl:

  • Sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website BedandBreakfastTilburg.nl. Of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website BedandBreakfastTilburg.nl te kunnen raadplegen.
  • Is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van het gebruik van informatie die is verkregen door middel van de website BedandBreakfastTilburg.nl.

Door gebruik te maken van de BedandBreakfastTilburg.nl gaat u akkoord met onze General Terms and Conditions. We proberen uw vertrouwen te winnen, en als u zich zorgen maakt over de privacyregels, lees dan onze Privacy Policy.

Heeft u een vraag?
Neem dan gerust contact met ons op via BedandBreakfastTilburg@gmail.com, of stuur ons een e-mail via het contactformulier op deze website. Here.

Bed and Breakfast Tilburg Gust van Dijk | Tivolistraat 22 | 5017 HP | Tilburg |