Bed and Breakfast Tilburg Link naar onze Facebook pagina Link naar onze Google Plus pagina
 Sfeervol Overnachten in Tilburg Centrum | Booking +31(0)13 544 4495 | Home 

 
Natuurmuseum Brabant met Vanitas & Potvisskelet

Vanitas en de verdwaalde Potvis

Het Natuurmuseum heeft de ruimte van het voormalige Scription, omgetoverd in een aantrekkelijke museumzaal. Voor deze tentoonstelling waarin voor het eerst het enorme potvisskelet is opgesteld, is door directeur Frans Ellenbroek aan de tilburgse kunstenaars Huub van der Loo en Reinoud van Vught gevraagd, of ze speciaal voor deze tentoonstelling werk wilden maken. Werk ge├»nspireerd op het hier in Tilburg nieuw opgestelde  enorme potvisskelet, gecombineerd met het thema Vanitas.

Vanitas staat voor het onontkoombare van de dood en het relatieve van aards bezit. Van der Loo maakte schilderijen voor de expositie, Van Vught sculpturen. Die laatste gebruikte daarbij de onderwaterwereld als motief.

Vanitas is een terugkerend thema in de kunst. Het woord vanitas is Latijn en betekent ijdelheid en leegheid. Verbeeld met bijvoorbeeld symbolen als schedels, gedoofde kaarsen, verwelkte bloemen, zeepbellen, vergane boeken, muziekinstrumenten, klokken of omgevallen glazen wordt de ijdelheid, tijdelijkheid en zinloosheid van het aardse gevisualiseerd.
 
Vanitas vanitatum, omnia vanitas is een bekende, aan het bijbelboek Prediker ontleende zegswijze: 'IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid'. Het vanitasschilderij heeft een protestants-christelijke oorsprong. Het spoort de beschouwer aan zich te richten op het eeuwig leven. Vooral in Nederland en Vlaanderen werd dit schildersthema in de 17e eeuw gebruikt.

Het skelet is van de potvis die in 1995 aanspoelde in Nederland. Helaas was het dier niet meer te redden. Na verwerking door een team van museum Naturalis kwam het skelet eind 2010 in bezit van het Natuurmuseum Brabant. Het weegt ruim 1000 kilo en is 15 meter lang.

Het skelet is zo in de ruimte opgehangen dat je als het ware door de buik van de potvis kunt lopen en je eventjes jezelf 'Jonas in de Walvis' kunt wanen. 

Op de tentoonstelling is ook aandacht voor eerdere 'walvisstrandingen' in Nederland.
De tentoonstelling 'Vanitas en de verdwaalde Potvis' is nog te bezichtigen tot en met 15 januari 2012.

Net in deze periode zijn ook enkele werken van Reinoud van Vught te bewonderen in Bed and Breakfast Tilburg "Gust van Dijk". Zo wordt de sfeer in de gastenkamer City Park Greens versterkt met een prachtig landschappelijk werk van Reinoud van Vught.

Openingstijden Natuurmuseum

 

<<< terug